http://longontstekinginfo.nl/

sanytol akcija

natikače muške akcija

paušalni obrt porez 2018

a1 služba za korisnike e mail

dinamo sahtar prijenos

njuškalo prodaja stanova šibenik

pakrački list novi broj

uredski namještaj prima

krstičević damir

dubrovački trombunjeri

Servis e-Račun za državu predstavlja centralnu platformu putem koje se odvija razmjena e-računa i pratećih isprava između izdavatelja e-računa i obveznika ... Dostava dokumenata za registraciju i dodjelu prava na servis e-Račun za državu. Putem online servisa za uslugu e-Račun za državu mogu se dostaviti sljedeći ... Jul 10, 2019 — Slika /arhiva_gospodarstvo/public/Ilustracije/e-Račun naslovna 1.jpg ... bude država članica u kojoj će dominantan način izdavanja računa ... U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja e-računa u javnoj nabavi u servis FINA e-račun za državu, koji je centralno mjesto ... Slanje eračuna u javnoj nabavi, slanje e računa prema državi. Nov 27, 2018 — odnosi se na izdavanje e-računa unutar javne nabave. • primjenjuje se na ugovore sklopljene kao rezultat postupka javnog natječaja. Servis Moj-eRačun je informacijski posrednik za razmjenu elektroničkih računa, eRačuna, ... programa koja je povezana s FINA e-Račun servisom za državu. potrebne informacije o načinu funkcioniranja servisa "e-račun za državu" kojim ... eRačun i ePlaćanje su kao opcionalni moduli elektroničke javne nabave ... Iako naša država tek sada istinski kreće s uspostavom i ostvarivanjem svih koristi od e-računa, ako pogledamo države koje već duže vrijeme imaju praksu s ... Integracija sa servisom eRačun za državu. Već smo manje više apsolvirali da su naručitelji obvezni zaprimiti eRačun, obraditi ga i platiti sukladno Zakonu o ... Dostupno je mijenjanje statusa e-računa, te tako možete korisniku automatski objaviti u ... certifikata za Fina e-Račun i e-Račun za državu (1 primjerak) Jul 1, 2019 — Obveza izdavanja e-računa od 1. srpnja 2019. ... putem nacionalne centralne platforme odnosno FINA-inog servisa e-Račun za državu, ... ... za razmjenu eRačuna pri Financijskoj agenciji (Fina); servis eRačun za državu, ... poslati odnosno zaprimiti putem predmetne platforme eRačun za državu. Jun 19, 2019 — Zakonski preduvjeti za pravovaljanost računa. Informacijski posrednik vs. Dobavljač ERP sustava. Fina e-Račun za državu. Jul 15, 2019 — U našem vodiču pronađite pravilno i jednostavno izdati e-račun! ... mogu koristiti besplatnu FINA-inu aplikaciju “e-račun za državu“. Jun 7, 2019 — e račun Od 1. prosinca 2018. godine počela je djelomična primjena Zakona o ... eRačun time postaje obvezom za komunikaciju s državom u ... Nov 11, 2019 — Obveza primjene navedene Norme je sastavni dio Zakona, a servis e-Račun za državu kao centralna točka za prolaz svih računa je prilagođen ... Sep 16, 2019 — ... javne nabave su po zakonu obvezni zaprimati elektroničke račune, a EDITEL Adria je postala registrirani provider za e-Račun za državu. Popunjavaju se podaci o proizvođaču softverskog rješenja kojim se radi povezivanje na sustav e-Račun za državu. U slučaju povezivanja na produkcijsku ... Jul 23, 2019 — „Gospodarstvenici koji imaju potrebu poslati e-račun prema ... 52450/137403/Opci+uvjeti+koristenja+portalske+aplikacije+e-Racun+za+drzavu+za ... Pristupnicu za servis e-Račun za državu (Povezivanje web servisom sa sustavom e-Račun za državu) – 1 primjerak. • Priložiti presliku osobne iskaznice osobe ... Obaveza izdavanja elektroničkih računa od 1. srpnja 2019. ... se zaprimaju isključivo putem nacionalne centralne platforme – FINA servis e-Račun za državu. Sep 23, 2019 — Trebali biste slati e-Račun obveznicima javne nabave, ... o javnoj nabavi putem centralnog sustava FINA-e i servisa “e-Račun za državu“. zaprimati isključivo u elektronskom obliku (e-račun) putem informacijskog posrednika FINA e-Račun za državu. Elektronički račun ili e-Račun je račun koji je ... Jun 12, 2019 — Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi propisani su ... posrednika FINA-e, web aplikacije servis e-Račun za državu. srpnja 2019. godine zaprimati sve račune bez obzira na iznos, u elektroničkom obliku isključivo putem centralnog sustava Fina e-Račun za državu. Izdavatelji ... e-Račun za poslovne subjekte - Fina PRISTUPNICA za web aplikaciju servisa e-Račun za državu . Stranica 2 od 2 . 5 Ako vas je obveznik javne nabave opunomoćio da ... Feb 3, 2021 — E-račun se čuva u digitalnoj arhivi i nije ga potrebno papirnato arhivirati te ... što je u ovom slučaju Fina i servis e-Račun za državu, ... Jun 20, 2019 — Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), ... isključivo putem centralnog sustava FINA-e e-Račun za državu, ... Aug 1, 2019 — Jedan od preduvjeta korištenja servisa e-Račun za državu, odnosno same razmjene elektroničkih računa, je posjedovanje digitalnih certifikata ... Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne ... godine će zaprimati (putem FINA web aplikacije servis e-Račun za državu) i ... Zagrebački velesajam d.o.o., elektroničke račune zaprima putem FINA web aplikacije servis e-Račun za državu. Servis e-Račun za državu je centralno mjesto za ... Jul 3, 2019 — Uz mogućnost kreiranja,slanja i zaprimanja e-računa, postoji i mogućnost ... putem centralnog sustava FINA-e i servisa “e-Račun za državu“. FINA B2G (eRačun za državu). sustav za slanje i primanje elektroničkih računa prema državnim primateljima kojeg je izgradila FINA. Aug 9, 2019 — ... i primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ... web aplikacije „eRačun za državu“ kao i FININ servis „e-Arhiva“. Jul 4, 2019 — Obveza zaprimanja e-Računa započela je s 01.12.2018. ... putem nacionalne centralne platforme odnosno Fininim servisom e-Račun za državu, ... Jul 1, 2019 — Elektronički račun (eRačun) predstavlja najrašireniju ... Prakse drugih država članica temeljem čega je primjena eRačuna u porastu:. Jul 2, 2019 — Sukladno navedenom izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema ... račune zaprima putem centralnog sustava FINA-e, e-Račun za državu. Dostava elektroničkih računa vrši se isključivo putem nacionalne centralne platforme, odnosno FINA servisa eRačun za državu u kojem je registrirana svaka ...

Bing Google