Symptomen

Een longontsteking ontstaat niet vanzelf. Vaak beginnen de longontsteking symptomen met een simpele verkoudheid in combinatie met een bacteriële infectie of een virus. Andere ziektes of aandoeningen en de daarbij horende verlaagde weerstand kunnen ook een rol spelen in het ontstaan van een longontsteking. In dit artikel gaan we in op de symptomen longontsteking.

Symptomen van een longontsteking

Een beginnende longontsteking is vaak te herkennen aan een verkoudheid dat zich langzaam uitbreidt richting de lagere luchtwegen. Bij een verkoudheid zijn de hogere luchtwegen geïrriteerd. Een bacteriële infectie of virus kan ervoor zorgen dat de “verkoudheid” zich langzaam naar de lagere luchtwegen begeeft. Via de luchtpijp zal de infectie zich naar de kleinere luchtwegen en uiteindelijk naar de longblaasjes begeven. Aldaar zal het slijmvlies aangetast worden. Hierdoor zal er meer slijm vrijkomen waardoor het ademhalen bemoeilijkt zal worden en er kortademigheid kan optreden. Een steeds erger wordende verkoudheid in combinatie met benauwdheid zijn de eerste longontsteking symptomen.

De verkoudheid kan op den duur overgaan in algemene griepverschijnselen. De temperatuur gaat omhoog waardoor de patiënt koorts kan krijgen. De koorts kan gepaard gaan met zweten en rillingen. Doordat het slijmvlies geïrriteerd is geraakt en er meer slijm vrijkomt zal men gaan hoesten. Tijdens het hoesten kan er slijm mee naar buiten komen en kan er borst pijnlijk aanvoelen. De eetlust van een patiënt met longontsteking is vaak afwezig. Doordat een longontsteking een behoorlijke aanslag op het lichaam is kan vermoeidheid, spierpijn en hoofdpijn ook optreden als symptomen van longontsteking.

symptomen longontsteking
Onderschat de symptomen longontsteking nooit 

De longontsteking symptomen op een rijtje

Ten slotte zetten we alle symptomen longontsteking nog even op een rijtje:

  • Verkoudheid dat zich steeds verder uitbreidt
  • Kortademigheid en benauwdheid
  • Koorts
  • Ophoesten van slijm eventueel in combinatie met pijn
  • Pijn op de borst
  • Spierpijn
  • Vermoeidheid
  • Hoofdpijn en algehele malaise
  • Weinig zin in eten

Heeft u te maken met een verkoudheid die niet meer weg gaat? Kortademigheid, koorts, slijm ophoesten en algehele malaise? Als u het vermoeden heeft de symptomen longontsteking te hebben aarzel dan niet en schakel meteen een arts in. Deze ziekte is goed te behandelen. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe sneller de behandeling gestart kan worden. In het volgende artikel gaan we in op de behandeling van longontsteking.


Welkom op onze informatieve website over longontsteking. Aan bod komen het ontstaan, de symptomen en de behandeling bij volwassenen, kinderen, baby’s en ouderen. Deze website is informatief. Bij vermoedens van een longontsteking dient u altijd contact op te nemen met uw arts. Selecteer het onderwerp van uw keuze in het onderstaande menu.